rss

sâmbătă, 19 aprilie 2008

All About Orsova

Orşova (în maghiară Orsova, în sârbă Оршава, în latină Dierna) este un municipiu din judeţul Mehedinţi, Oltenia, România. Este situat pe malul lacului de acumulare Porţile de Fier I de pe Dunăre, în zona de varsare a râului Cerna în Dunăre. La recensământul din 2002, populaţia oraşului era de 12 967 locuitori.

Ca urmare a realizării lacului de acumulare Porţile de Fier I, vechea vatră a oraşului a fost inundată, iar populaţia a fost strămutată pe un nou amplasament, incluzând terasele Dunării şi ale Cernei şi versantul de sud al Munţilor Almăj, unde s-a construit un oraş complet nou (1966 -1971), care a înglobat şi satele Jupalnic, Tufari şi Coramnic.

Localităţi vecine: Municipiul Drobeta Turnu Severin, la 35 km spre Craiova, comuna Topleţ la cca 8 km pe drumul spre Timişoara, comuna Eşelniţa la 5 km spre Moldova Noua. Peste Dunare, in Serbia, se găseşte localitatea Tekija.

Istoric

Importanta exceptionala a fortificatiei de la Dierna este data de situarea sa la varsarea Cernei în Dunare, unde putea stopa eventualele patrunderi în Imperiu prin vadul de aici. Sustinuta de pe malul sudic de fortificatia de la Transdierna, se pare însa ca nu era dependenta de aceasta, ci invers. Posesoare a unei officine militare proprii, Dierna nu putea constitui un simplu apendice nord-dunarean al Imperiului. Caramizile stampilate cu sigla DRPDIERNA se gasesc raspândite pe un mare areal atât la nordul cât si la sudul Dunarii. Alte stampile: (LEGIO) XIII (GEMINA), LEG(IO) XIII R(ATIARIA), DARDIANA, DIERTRA, LVM, LEG(IO) IIII FL(AVIA). Interpretarea stampilei LEG XIII GPS ca LEG(IO) XIII G(EMINA) P(ARS) S(UPERIOR) atest? din nou în mod oficial stapânirea Imperiului asupra malului nordic al Dunarii. Situatia este similara cu cea de la Svinita, cu specificarea ca acolo
P(ARS) S(UPERIOR) este numita pro-babil PARS ULTERIOR.
Asezarea civila din vecinatatea fortificaaiei a fost pusa în evidenta în doua mari zone de locuire, iar stratigrafic au fost sesizate dou? niveluri, unul roman, iar cel?lalt roman târziu (D. Benea, în Banatica, III, 1975, p. 91-98).
Asa cum s-a aratat (O. Toropu) identitatea Dierna-Zernes nu este dovedita de nimic, mai mult, localitatea Zernes este plasata de catre Procopius (De Aedificiis, IV, 6, 5) la sudul Dunarii.
Fortificatia de la Dierna prezinta în epoca romana târzie doua faze, prima datând din perioada tetrarhiei, secunda din cea constantiniana. Distrugerea sa a survenit la sfârsitul sec. al IV-lea (N. Gudea) sau începutul sec. al V-lea (D. Benea); circulatia monetara se întrerupe dupa aceasta data. În tot cazul, distrugerea a fost definitiva si, în pofida faptului ca o refacere a sa în sec. al VI-lea ar fi plauzibila, totusi sapaturile arheologice n-au pus în evidenta un nivel apartinând acestei perioade (O. Toropu, Romanitatea..., p. 36)...." (Repertoriul fortificatiilor de pe ripa nordica a limesului Dunarii de Jos în epoca romana târzie-Dorel Bondoc)

A făcut parte din provincia romană Dacia Malvensis, romanii construind aici un castru, Dierna. În arealul localităţii au fost descoperite urmele aşezării daco-romane Dierna, ridicată la rang de municipiu în anul 193.

Subiect de dispută între Litovoi şi maghiari, localitatea rămane în posesia domnitorilor valahi. Trecând însă o dată cu numirea lui Iancu de Hunedoara, ca ban al Severinului, în posesie maghiară.

În anul 1524, cetatea Orşova(inclusiv localitatea) a fost cucerită de turci şi stăpânită de aceştia până în anul 1688.Din anul 1664,Orşova a devenit centru administrativ al unui sangeac.

În anul 1688,localitatea a fost cucerită de austrieci iar în 1768 a devenit sediul unui garnizoane de graniţă austriece atacată şi distrusă în 1819 de Tudor Vladimirescu în urma unui incident de graniţă româno-austriac.

În anul 1916, aşezarea a fost eliberată de armata română,pentru ca la 1 decembrie 1918 sa revină României în regiunea Banat.

În anul 1923 a fost declarată oraş.

Cu ocazia reformei administrative din anul 1968 face parte din judeţul Mehedinţi

Cele mai importante momente din istoria Orsovei

Paleoliticul superior – primele urme de locuire ale omului în zona Orşovei (Cazanele Dunării , Cuina Turcului şi Băile Herculane, Peştera Hoţilor. Epipaleolitic (10.000 – 8.000 îHr. ) primele unelte agricole din zonă şi primele manifestări de artă ale omului. Neolitic- bronz (5.500 – 2.200 îHr. şi 2.200 – 1.200 îHr. ) primele urme de locuitori. Sec .I îHr. este posibilă existenţa unei cetăţi dacice în zonă. 100 d.Hr. – Se construieşte drumul roman din Clisura Dunării (cu Tabula Traiana ) şi canalul roman de la Sip. 101 dHr. – Cucerirea romană; se înfiinţează localitatea DIERNA, printre primele centre daco-romane din noua provincie a Imperiului Roman. Este centru meşteşugăresc şi punct vamal. 157 dHr. – o inscripţie atestă prima dată epigrafic numele oraşului sub numele de TISIERNA. 193-211 dHr.- Împăratul Septimius Severus ridică Dierna la rangul de Municipiu. Sfârşitul sec. III – SEC. IV. dHr. Este construit castrul roman târziu; Tot în această perioadă sunt atestaţi primii creştini în localitate. Sec. IV – VI dHr. – DIERNA-ZERNES este restaurată de romani, apoi de bizantini. Sec. X – Cetatea URSCIA este centru politic şi militar al voievodului Glad. 1366 – Regele Ludovic cel Mare proclamă Orşova “Cetate Regească” 1524 – Turcii cuceresc cetatea Orşovei. 1660 – Orşova este stăpânită de otomani, este reşedinţă de sandjeac; localitatea civilă este un sat de pescari şi de agricultori. 1739 – 1740 pentru a stăpânii Orşova, turcii construiesc “ Canalul Cernei”. 1790 – prin pacea de la Sistov, Orşova trece în componenţa Austriei. 1772 – 1870 – Orşova face parte din Regimentul grăniceresc. 1829 – se termină lucrările la şoseaua Caransebeş – Orşova. 1830 – Orşova devine însemnat punct în navigaţia pe Dunăre, sediul unor agenţii de navigaţie. 1834 – 1846 – se construieşte şoseaua de pe Clisura Dunării. 1849 – la Orşova este îngropată coroana Ungariei de către revoluţionarii ce trec în Imperiul Otoman; a fost găsită abia în anul 1853, pe locul respectiv înălţându-se Capela Coroanei. 1853 – se înfiinţează oficiul telegrafic. 1866 – prima circumscripţie medicală. 1873 – Orşova este inclusă în Judeţul Severin din Provincia Banat; localitatea dispune de judecătorie, pretură, notariat pentru nevoile locuitorilor din zonă. 1877 – Orşova primeşte dreptul la două târguri săptămânale şi doua anuale ( 1 mai şi 17 septembrie). 1878 – se termină lucrările la calea ferată Timişoara – Orşova, legată de calea ferată Timişoara – Budapesta şi Vârciorova – Bucureşti. Primul tren soseşte în Orşova la 11 ianuarie iar la 19 mai prin gara imperială de graniţă de aici începe circulaţia normală a trenurilor. 1890 – 1896 au loc lucrările de regularizare a şenalului navigabil al Dunării; se înfiinţează un şantier de reparaţii navale, se construieşte paralel portul de mărfuri “Coroana” legat prin cale ferată de gară şi printr-o conductă de rafinăria de petrol din zona gării. O parte a portului din zona oraşului primeşte statutul de Port liber. 1916 – august – noiembrie glorioasele bătălii ale armatei române de la Alion şi Cerna conduse în prima parte de generalul – erou Ioan Dragalina. 1919 mai 5, Armata Română intră în Orşova care este integrată definitiv în România. 1923 – Orşova primeşte statutul de Oraş. 1944, 26-28 august - lupte de eliberare a Orşovei din al doi-lea război mondial; luptele continuă până la 30 august pentru eliberarea defileului Orşova – Severin; în luna septembrie au loc luptele de apărare a Clisurii Dunării în faţa inamicului ce declanşase ofensiva de-a lungul Clisurii. 1954 – prin noua împărţire administrativă Orşova devine centru de raion în regiunea Banat (între anii 1950 – 1954, datorită conflictului cu Jugoslavia, centrul de raion a fost stabilit la Mehadia) dispunând de toate instituţiile administrative şi politice de rigoare. 1968 – prin împărţirea administrativ-teritorială din februarie orşova este inclusă pentru prima oară în Judeţul Mehedinţi, pierzând o serie de instituţii vitale: judecătoria, notariatul, agenţiile de navigaţie. 1966 – 1974 are loc strămutarea oraşului ca urmare a construirii sistemului hidrotehnic şi de navigaţie “Porţile de Fier”, în componenţa noului oraş intră şi satele Jupalnic, Tufări, Coramnic. 1990, noiembrie oraşul primeşte statutul de municipiu.

-Actualul oraş nu se află pe vatra oraşului vechi, deoarece acesta a fost mutat mai sus faţă de nivelul Dunării, în prima parte a anilor '70, o dată cu umplerea lacului de acumulare format de barajul de la hidrocentrala Porţile de Fier I.

Economie

Industria extractivă este reprezentată prin exploatări de bentonit, de crom, granit şi balast. Principalele industrii dezvoltate la nivelul oraşului sunt: industria energetică, construcţii de nave fluviale, industria constructoare de motoare, generatoare şi transformatoare electrice, industria de prelucrare a minereurilor neferoase (feldspat, azbest, cuarţ, talc) şi de prelucrare a lemnului, industria textilă.


Mai multe informatii gasiti pe http://diernaorsova.blogspot.com

Nane - Bun Venit In Orsova


Nane - Nu Le Pasa

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu