rss

luni, 1 decembrie 2008

1 Decembrie - Ziua Romaniei

Astazi 1 Decembrie 2008 Romania Unita implineste 90 de ani,cu aceasta ocazie vreau sa urez La Multi Ani tuturor romanilor de pretutindeni,sa fie mandrii si sa nu uite niciodata ca sunt Romani.

"...Marea Unire din 1918 a fost ºi rãmâne pagina cea mai sublimã a istoriei româneºti. Mãreþia ei stã în faptul cã desãvârºirea unitãþii naþionale nu este opera nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta istoricã a întregii naþiuni române, realizatã într-un elan þâºnit cu putere din strãfundurile conºtiinþei unitãþii neamului, un elan controlat de fruntaºii politici, pentru a-l cãlãuzi cu inteligenþã politicã remarcabilã spre þelul dorit. [...]

Marea Unire nu a fost rezultatul participãrii României la rãzboi. Nici partizani Antantei, nici cei ai Puterilor Centrale nu au avut în vedere revoluþia din Rusia ºi destrãmarea monarhiei austro-ungare. Raþionamentul lor s-a înscris formulei tradiþionale a raportului de putere interstate: victoria Antantei ne va da Bucovina, Transilvania ºi Banatul, victoria Puterilor Centrale ne va da Basarabia; o biruinþã o excludea pe cealaltã, astfel cã nimeni nu vedea cum ar fi cu putinþã ca toate aceste provincii sã intre aproape simultan în frontierele Vechiului Regat. [...]

Nu o victorie militarã a stat la temelia României Mari, ci actul de voinþã al naþiunii române de a-ºi da armãtura teritorial-instituþionalã care este statul naþional.[...]

O necesitate istoricã - naþiunea trebuie sã trãiascã într-un stat naþional - s-a dovedit mai puternicã decât orice guvern sau partid, culpabil de egoisme sau incompetenþã, ºi, punând în miºcare naþiunea, i-a dat acea forþã uriaºã ca peste toate adversitãþile sã dea viaþã aspiraþiei sale: statul naþional."

[Florin Constantiniu - O istorie sincerã a poporului român, ed. Univers Enciclopedic, 1997]

Treceti Batalioane Roamane Carpatii

Doamne Ocroteste-i Pe Romani

Ansamblul Artistic Doina al Armatei Romane - Drum Bun

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu